Een energiezuinige woning

Een energiezuinige woning begint met een goede isolatieschil.
Hierin worden de volgende onderdelen onderscheiden:
1. De gevels, vloeren, het dak.
2. De ramen, kozijnen en deuren.

Vervolgens is het belangrijk dat we de tocht buiten houden. Daarom besteden we ook aandacht aan dit thema:
Koudebruggen & luchtdicht bouwen.

De isolatieschil van onze woning hebben we dusdanig gedimensioneerd, dat we tegen redelijke meerkosten een goede isolatie verkrijgen met een goed comfort. Hoe moeten we dit dimensioneren?
Er zijn enkele mensen in Duitsland geweest die hier goed over nagedacht hebben. Hier is het Passiefhuis concept uit voorgekomen. Een Passiefhuis is een zeer energiezuinige woning met een zeer comfortabel binnenklimaat. Lees meer hierover op de volgende pagina:
De eisen aan een passiefhuis

Als je een huis poogt luchtdicht te maken, is het belangrijk om ook voldoende aandacht aan de ventilatie te schenken. Daarom een aparte pagina over het dit onderwerp:
Ventilatie