Gevels, vloeren en dak

De isolatiewaarden van gevels wordt aangeven met Rc waarden. De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan. Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie (spouwmuur, combinatievloer, raam etc.).

De formule is R = d / λ
R = warmteweerstand in m2K/W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK

Gangbare λ waarden voor enkele materialen (zie voor een uitgebreider overzicht de website van Joost de Vree):

Gewapend beton 1 – 2
Zand 1
XPS (isolatiemateriaal) 0,038 – 0,034
Steenwol 0,032 – 0,04

 

Voor nieuwe woningen geldt vanaf 1 januari 2015 de eis dat de gevel een Rc van minimaal 4,5 heeft. Dit betekent minimaal 16 cm isolatiemateriaal in de gevels.

De eisen die aan vloeren gesteld zijn, zijn lager. De Rc moet minimaal 3,5 zijn.

Daken daarentegen moeten een Rc van minimaal 4,5 hebben.

Onze keuzes hebben we beschreven in de samenvatting.